ανασχηματιζμένα με λιτά υλικά σόματος (1), έργω με μολύβι.

© copyright δημήτριος βακράς