σκελετικησμένο μηχάνημα πολέμου, 2000

© copyright δημήτριος βακράς