του βακρά Bryce κομμάτι, 2008 (δημιουργημένο με το πρόγραμα Bryce 3d)

© copyright δημητρίου βακρά