πίθανα μηχανικά ζω-σκελετό-πολλαπλασιάστεα, 2001, λάδι σε καμβά, 91cm x 76cm

© copyright δημήτριος βακράς