μελανός υπερρεαλισμός


μετα-βιομυχανοποιητικές μούσες, 2000, λάδι σε καμβά, 137cm x 122cm

Εξηγήσεις του πίνακα αυτού

© copyright δημήτριος βακράς