ανασχηματιζμένα με λιτά υλικά σόματος, 2000, λάδι σε καμβά, 105.5cm x 122cmο πίνακας (απάνο) προέρχεται απο ενωρίτερη ιδέα (απο κάτο)


σπλαγχνική συμβίωση, λάδι σε καμβά. 1993. 76cm x 101.5cm

Η εικόνα αυτή αντιπροσωπεύει το ζωντανό ως αναδημιουργία από εκείνα που μιά φορά είσαν ζωντανά ~ γιά να δείξω ότι το κάθε ζωντανό είναι τα αποτελούμενα απο συντρίμμια εκείνον που μιά φορά ζούσαν. Εδώ νέα ζωή θρέφεται απο το πτώμα του θανάτου.


Του Μιτσουγοσι Χαρουγγουτσι (Mitsuyoshi Haruguchi) Μετακίνηση των ψυχών (Transmigration of Souls), αριστερά, εμφανίζεται στο βιβλίο 20th Century Masters of Erotic Art, (κύριοι τεχνητές ερωτικής καλλιτέχνης του 20ού αιώνα) Bradley Smith συγγραφεάς (ISBN: 0-517-542366), ενέπνευσε τη χρήση στοιχεία των ων ανθρώπινον σκελετικών στα έργα μου. Σε αυτό το έργο ο Χαρουγγουτσι επιβάλλει το σκελετό πέρα από την ξαπλωμένη ανθρώπινη μορφή . Εγο ενσωματώνω αυτά τα διάφορα κομμάτια, που σε αργότερα έργα τα ενσωματώνω με μηχανές.
Ο Χαρουγγουτσι τώρα έχει website (http://haruguchi.jp/works_en το βρήκα το 2009). Η έκδοση αυτής της ζωγραφιάς στο website του είναι με άλλων τίτλο "μετενσάρκωση - πουλί". Ο λόγος ύπαρξης τον έργον του είναι διαφορετικός απο τον δικόν μου.

© copyright δημητρίου βακρά