διαχωρισμός με την παράδοση, 1979, λάδι σε καμβά
ο πίνακας αυτός είναι το αποτέλεσμα της ζωγραφίας του 1978 παρακάτω

© copyright δημητρίου βακρά