Η στιγμή πένθος με την αντιμετωπίσεις του ψέμα της αλείθιας (Η στιγμή πένθος με την αντιμετωπίσεις αλείθιας ως ψέμα;), 1981, λάδι σε καμβά
ο πίνακας αυτός είναι το αποτέλεσμα της ζωγραφίας του 1978 παρακάτω

Το θέμα είναι: εκεινα που τα θεωρούμε ως αλήθειες είναι άχρηστα ψέματα εγκαταλειμμένα.


Διστιχός η ολοκληρωμένη εξήγηση ειναι μόνο στα αγγλικά

© copyright δημητρίου βακρά