μηχανοποιήση του Σίβα, φοτομοντάζ. 2004

© copyright δημητρίου βακρά