άτιτλος πίνακας, λάδι σε καμβά, 2004

© copyright δημητρίου βακρά