γένεσις του θεού ο κόσμος αθεισμού, 1979, λάδι σε καμβά
ο πίνακας αυτός είναι το αποτέλεσμα της ζωγραφίας του 1978  παρακάτω

Η κουρτίνα απορρέει απο τον Μαγγρίτ (Magritte)

© copyright δημητρίου βακρά