ανθρώπινη θέληση, 1978, ζωγραφιά

© copyright δημητρίου βακρά