ΣΗΜΑΣΙΑ

 


Η πίνακες που παρουσιάζω εδώ αντιπροσωπεύουν τήν σειρά που τήν έχω ονομάσει "Αποκαλυπτική".

Η σημασία τής λέξης "αποκάλυψης" δέν έχει σχέση με το εβραίο-χριστιανικό βιβλίο τής καινής διαθήκις. Εννοώ ότι ξεσκοτήζω εκείνα που τα προτημούμε κριφτά. Η λέξη δέν είναι συνώνυμη, ούτε και αναλάγετε με "μεγάλη κταστροφή", η "κατακλησμό". Ως αθεϊστής, το θρισκευτικό νόημα δεν με ενδιαφέρη. Οι "Ιππότες της Αποκάλυψης" της καινής διαθήκης δεν έχουν σχέση με τα θεωρήματα της ζωγραφικής μου. Η βιβλική αποκάλυψης είναι μια ανοησία ενού τρελού, ο οπίος - η απο παραλογικό φόβο, η τα αδήνατα του φρένα - προφητέβη ένα κατακλησματικό τέλος του κόσμου. Αυτό όμος δεν είναι ούτε προφητικό, ουτε αποκαλυπτικό. Αποκάλυψης είναι η σημασία μιάς ανακάλυψης, σαν του Einstein το E=mc².

Με τα έργα αυτά προτιθέτο να κάνο τους θεατές της πράξες μου να εξετάσουν εκείνα που τα θεωρούν ότι είναι γνωριζμένα - δηλαδή, της πίστες τους. Η κεντρική πίστη που προκαλώ είναι η ελεύθερη θέληση (free will) με φυλάκιση - την αυτοφυλάκιση μας, που δέν είναι επιβαλλμένη απο κακοβουλή εξωτερική οντότιτα. Με την ανακάλυψη τους νόμους της φυσις, η ανθροπότιτα έχει προσπαθείση να υπερισχύση το πάθος της με την εκμετάλλευση αυτούς τούς νόμους. Το τέλος της πραγματοποιησής τους νόμους της φύσις είναι η μυχανική τεχνολογία. Τα μηχανίσματα που έχουμε δημιουργίσει για να μας ελαφρόσουν το βάρος της ζωής, και να μας ελευθερόσουν απο την φυλακή της ζωηνής της ανάγες, όμος, μας έχουν κάνει αιχμάλωτους τον μηχανόν. Η αιχμαλωτία αυτή δεν είναι περιορισμένει με μηχανήματα τεχνολογίας (αυτοκίνητα, τηλεόρασης, computer, κτλ.) αλλά και τα μηχανήσματα κυβέρνησης, οικονομίας, κτλ.

Προσθετικά δεν αναγνωρίζο διφορά γέννεσης με τον έροτα - σαν μήπως προέρχεται το πρότο χώρις το δέυτερο - και την ανθροπότιτα την δίχνω, και εάς είναι ζωντανή, και εύφορη, ώς πτώματα του μέλλον, αδύνατα φθαρτά ανατομικά δημιουργίσματα. Μωρά στους πίνακες μου γεννούντε σε ξένο κόσμο χωρίς την θέληση τους. Η γέννησης τους δεν είναι εκλεκτό δηκό τους - είναι "εκλεκτό" άλλον - "εκλεκτό" που θα το επιββάλουν στα απόγονα δικά τους το μέλλος. Είναι κόσμος που οι περισότεροι θα τον υιοθέτουν χωρίς σκέψις και τον οπίον θα τον διατηρήσουν και τον οπίον με προθυμία πεθένουμε (we are willing to die for).

Τα έργα μου δεν έχουν σημασία, ούτε καταλαβαίνοντε με της θεωρίες τους Freud και Jung. Ο πρότος μας θεωρή ος άμθαλα αυτόματα. Ο δέυτερος θεωρή ότι ηπάρχει μιά κοσμική εσθανότιτα μέσα που υπάρχουν "αρχητύπη". Αποδείχνουν και η δύο τους πίστη χωρίς λογικί βάσης - την είδος πίστη τν οπία θεωρήτε οτι ηπάρχει θεός, η ότι ηπάπρχει το toothfairy (νεράιδα δοντιού).


ακουσιότητος νέο-άνθροπος, λάδη και ακρυλικό σε καμβά, 1990-91

Στόν πίνακα (από πάνο), εσύ, ο θεατής είσαι περιγράμενος. Εσύ ο θεατής γεννήσται. Εσύ ο θεατής γεννάς. Εσύ είσαι εύφορος, αλλα και είσαι το πτόμα του μέλλον. Εσύ είσαι ένα σόμα με τα ανατομικά κτίσματα οργανικά που σε κυκλόνουν. Εσύ είσαι ο κτιστής, και ο βοηθός του κτισιμού αυτού του κόσμου, στον οπίον που θα γεννήσης, τον οπίον κόσμο που γεννήθικες χωρίς εκλεκτία δική σου. Έχεις βοηθήσει με το δημιούργιζμα τα μχανήματα του κόσμου που τώρα σε έχουν αιχμάλοτο. Στήν περιόδο της ζωής σου, ο πλανήτης μας θα διακορευτή, η οικολογία θα καταστεφτή, αναπιθμήτα ζώα ανατρεφώμενα για τροφό σου θα τα σφάξεις. Εσύ είσαι ο καταστρεφός ζωής. Και εάν η είδος θρησκεία σου το χρειάζεται, η στάσις σου είναι θεοδοτική (god-given)!

© copyright δημητρίου βακρά