ευρετήριο

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΚΡΑ

ΕΚΘΕΣΗΣ στο ίντερνετ
Υπερρεαλισμός ~ Ζωγραφική Φανταστική ~ Φανταστικός Ρεαλισμός ~ Σουρρεαλισμός


ΑΙΘΟΥΣΕΣ


ο καλλιτέχνις ΣΥΜΑΣΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ νεότερα έργα

'φανταστός'

αναπτυξιακά έργα  πρόσθετα εργα Μυθεοικά Έργα
νεα σειρά

Ο Δημήτρης Βακράς γεννήθηκε το 1962 στή Μελβούρνη, Αυστραλία. Από το 1977 ος το παρόν η ζωγραφιές και πίνακες (λαδομπογιάς) του διευκρινίζουν τα παράξενα, τα φανταστικά και σουρρεαλιστικά. Η τέχνη του είναι αυτομαθημένι. Τα νέα του χρόνια οι ζωγράφοι που είχαν την μεγαλήτερι έμπνευση στα έργα του είσαν οι σουρρεαλιστές (Dalí, Magritte, Bellmer).

" Αν και η ενορήτερες ζωγραφίες και πίνακες μου είχαν παραγωγή στην σουρρεαλιστική κίνηση, σιγά, σιγά απομακρύνομαι απο την ορθόδοξη σουρρεαλιστική θέση. Απορριπτώ την ιδέα οτι τα τυχαία είναι καλλιτεχνία (του Lautreamont η φιμισμένη τυχαία συνάντηση μιάς ομπρέλλα με ραπτομηχανή σε τραπέζι χειρουργίου). Εάν αυτά τα τυχαία δεν είναι εξευγενιζμένα (refined) και έναρθρομενα (articulated) μένουν μόνο απλά τυχαία. Τώτες, τα έργα μου είναι απ’έξω του σουρρεαλισμού την περιφέρια. Πιο κοντά μου φένεται, είναι η καλλιτεχνία μου στην θεωρετική περιφέρια τους συμβολιστές του 19του αιώνα - αλλά είναι συμβολισμός που έχει μάθη τα μαθήματα του σουρρεαλισμού του 20του αιώνα. Είναι τότες είδως σουρρεαλισμένος συμβολισμός."

Η καλλιτέχνια είναι η εκφράσεις εκείνα που η ανθροπότιτα μπορεί να τα σκεφτή και να τα φανταστή - δεν είναι η αντιπροσωπία εκείνα που μας κυκλόνουν, που τα βλέπουμε μπροστά μας.

Δυστυχός τα Ελλινικά μου είναι αδύντα. Ελπίζω ότι η ιδέες μου, εκφρασμένες στα ελληνικά, δεν υποφέρουν απο αυτή τη αδυναμία. Δημήτρης.


επικοινωνία (email)

vakras.com in English

© copyright δημητρίου βακρά