Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΚΡΑ

Σουρεαλισμός ~ Ζωγραφική Φανταστική ~ Υπερρεαλιστικά Έργα

Σουρρεαλιστκές Εικόνες

 

κάντε κλικ της παλλόμενες σφαίρες
Η καλλιτεχνία λεγώμενη "φανταστική" δεν είναι συνώνυμη με "μέγεθη καλλιτεχνία" (το νόημα που δείνουν σε αυτη την λέξι οι Αγγλόφονοι). Το νόημα είναι καλλιτεχνία που προέρχεται απο το νου, που με την εκμετάλιψη του νου δημιουργεί ο καλλιτέχνις μια εικόνα της αφηρημένης σεκέψης. Στης Αγγλόφονες χώρες υπάρχει διαφορετικός ορισμός "καλιτεχνία φανταστική" απο "καλλιτεχνία της φαντασίας". Η μια είδος καλλιτέχνη, η φανταστική, είναι σοβαρί, η καλλιτεχνία της φαντασίας όμος δεν είνει σοβαρί. Εδώ ο Βακράς προσφέρι την καλλιτέχνη του, την φανταστική, και σουρρεαλιστική.

Δυστυχός τα Ελλινικά μου είναι αδύντα. Ελπίζω ότι η ιδέες μου, εκφρασμένες στα ελληνικά, δεν υποφέρουν απο αυτή τη αδυναμία. Δημήτρης.


link graphic

vakras.com/ελληνικά

© copyright δημητρίου βακρά