φανταστικός ρεαλισμός, πίνακας


ανιπτάμενη νίκη Φηρικού, 1997, λάδι σε καμβά, 137cm x 152.5cm
(“νίκη Φηρικού” = περίπου: “νίκη Καδμική”)

© copyright δημήτριος βακράς