άκρο-μοναξιά, 1994, λάδι σε καμβά, 84cm x 101.5cm

© copyright δημήτριος βακράς