αντιπροσωπική μητέρα 2, 1993, λάδι σε καμβά, 84cm x 91.5cm

© copyright δημήτριος βακράς