Ισλάμ-ανθεκτικότητα της μεταβιομηχανοποιητικής μούσας, έργω με μολύβι.. 2004

  ΕΞΗΓΗΤΙΚΟ

(Αυτόν τον πίνακα τον άρχισα το 2004. Τον τελείωσα το 2009, κάτο:)

Η λεγόμενες μούσες μου άρχισαν ως τυχαία, και είναι καμωμένες, σαν είμασται όλοι μας, απο κόκαλο και σάρκα.
[πιό ολοκλιρωμένη εξήγηση της μούσες]

Η μουσα μου φοράει μάσκα για προφύλαξης.


Όλα τα κατορθώματα της ανθρώπότιτας αντιμετωπίζουν την άποψη επίθεση από την θρησκεία μισαλλοδοξίας: ισλάμ.
Το 2001 μΧ το ισλάμ επιτέθηκε όχι μόνο της Ηνωμένες Πολιτείες, αλλα κατάστρεψε, για λόγο θρησκευτικό μίσος, το  μεγάλο άγαλμα του Βουδα στο αφγανιστάν.

Άλλα έργα αυτού του θέματος

© copyright δημητρίου βακρά