Η προσπάθεια χαλασμός της secular μούσας, 2002, λάδι σε καμβά, 1220mm x 1370mm
ατέλειωτη σελίδα


 

Tην λέξη secular δεν μπορώ να την μεταφράσο. Τα λεξικά μου προφέρουν 'κοσμική' η 'υλιστή', λέξεις που δεν ευνοουν το ίδιο.

Η Λέξης secular εννοή εκεινο που είναι απ εξω θρησκευτική σημασία, σαν την επιστήμη, η φιλοσοφία, η μαθηματικά, κ.τ.λ..

 

Αυτός ο πίνακας είναι ο πρώτος μιας σειράς που επικρίνω την θρησκεία ισλάμ. Η μηχανοποιημένη μούσα μου είναι ανάμεσα τοπο βομβαρδισμένων. Είναι η επίθεση ισλάμ σε όλα που τα θεωρεί ακαθαρτα, τα λεγόμενα 'φιτνα'. Η λόγοι αυτης της επίθεσης βρίσκονται στο Kοράνιο.

Οι οδηγίες του Κορανίου, δηλώνουν:
- ότι ο θεός (Αλλάχ) έχει κάνει τη ζωή ελκυστική, ώστε για να μην θέλουμε να την χάσουμε, διότι μόνο εκείνει με ισχυρή πίστη μπορούν να αποδείξουν την πίστη τους με την επιθυμία τους να πεθάνουν όταν σκοτόνουν τους άπιστους, και μόνο εκείνοι που πεθαίνουν με αυτον τον τρόπο  μπένου αμέσως στον παράδεισο, Κοράνιο 3.140-142, και 67.2,

- ὀτι ο λόγος ύπαρξης ισλάμ ειναί ο σκόπος  νίκης επί τον πιστών του βιβλίου (διλ., Χριστιανούς και Ιουδαϊστές) μέχρι που να γίνουν ὀλοι μουσουλμάνοι, η να πληρώσουν οι άπιστοι αυτοί τον φόρο δημοσκόπησης, Κοράνιο 9.29,

- ότι ο ισλάμ ειναι ο οίκος ειρήνης, και ότι οι χώρες χωρίς ισλάμ είναι ο οίκος πολέμου, (και ότι εκείνοι που δεν είναι μουσουλμάνοι είναι κληρονόμοι του άδη). Αυτό κτατορθόνεται με την κήρυξη πολέμου εναντίον εκείνων που δεν είναι μουσουλμάνοι σε άλλες χώρες. Δηλαδή: εάν είμαστεν όλοι μουσουλμάνοι, τότε δεν υπάρχει λόγος για πόλεμος, Κοράνιο 10.26-27

Στο κοράνιο γράφεται:

Οι Ιμράνοι (The Imrans) 3:149: "Εσείς που πιστεύετε...βάλτε τρόμο στην καρδιά των άπιστων.."

Μετάνοια 9:123: "Εσείς που πιστεύετε κάνετε πόλεμο αντή τους άπιστους (χωρίς ισλάμ), που ζουν ανάμεσά σας."

Η Αγελάδα 2.216: "καταπολέμηση είναι υποχρεωτική γιά σας, έστω και αν δεν σας αρέσει. Μπορει να μισήται κάτι, και ας είναι για το καλό σας..."

Μετάνοια 9:41 " Είτε ένοπλη ή άοπλη βαδίσται προς τον αγώνα για την αιτία του Αλλάχ, η με τα πλούτοι σας ή τον εαυτό σας."

Το κοράνιο απαιτεί τους ακολοθούς της θρησκείας το Μωάμεθ να σκοτώνουν άπιστους για τον Αλλαχ, ή να αντιμετωπίσουν τιμωρία απο τον Αλλαχ:
Μετάνοια 9:38: "Εσείς που πιστεύετε, γιατί είναι, όταν σας πουν: 'Βαδίστε στην αιτία του Αλλάχ,' σας πιάνει αργοπορία; Επιθυμείτε αυτή την ζωή, και όχι την ακολουθούμενη ζωή; Λίγες είναι οι ευλογίες της ζωής αυτής σε σύγκριση με τη ζωήπου ακολουθεί. Εάν δεν πολεμίσεις ο Κυριος θα σε τιμωρήση σκληρά, και θασε αντικαταστήσει με άλλους άνδρες. Ο Αλλάχ έχει δυνάμες για τα πάντα...
[Μετάνοια 9:52:] Γιά τη άλλο περιμένετε; Η νίκη, η μαρτυρία."

Αυτά είναι τα θύματα της θρησκείας ειρήνης!επώαση του Ισλάμ-ανθεκτικό μεταβιομηχανοποιητικό έμβρυο λάδι σε καμβά, 2003

Σε αυτόν τον πίνακα το έμβρυο ανάμεσα την σκελετο-βιομηχανία, φορεί μάσκα γιά προφυλάξεις απο την επιθεσιες της ισλαμικής θρησκείας. Χρειαζεται την μάσκα για να θρέψη.

Εξήγηση για την εξέλιξη της μούσας

Άλλο έργο του θέμα αυτου

Η πιο ολοκληρωμένη σελίδα υπάρχει μόνο στα αγγλικά: secular muse

© copyright δημητρίου βακρά